Franky Tours Logo
Franky Tours > Wildlife Tour

Wildlife Tour

(13Nights/14Days)
Day 01 – Airport – Kalpitiya (02 Nights)
Day 03 – Kalpitiya – Wilpattu (01 Night)
Day 04 – Wilpattu – Anuradhapura (01 Night)
Day 05 – Anuradhapura – Habarana (02 Nights)

Day 07 – Habarana – Knuckles (01 Night)
Day 08 – Knuckles – Kandy (01 Night)

Day 09 – Kandy – Ella (01 Night)
Day 10 – Ella – Yala (02 Nights)
Day 12 – Yala – Mirissa (02 Nights)
Day 14 –Mirissa – Galle – Airport